Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine on üks meie igapäevastest tegevustest. Meie teenuste valikust hõlmab vee ja kanalisatsiooni projekteerimine hoonesiseste ja välisvõrkude ehitusprojektide koostamist. Koostame veevarustus- ja kanalisatsiooniosa ehitusprojekte eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumites, viimast koostöös ehitajaga.

Lahendame ära torustikud, puhastid ja pumplad nii sees kui ka väljas. Teostame vastavad hüdrotehnilised arvutused, dimensioneerimised ja seadmete valikud.

Arvestame, et madal- ja liginullenergiahoonete projekteerimine nõuab vastavaid energiatõhusaid lahendusi, mitte lihtsalt energiamärgiseid.

Ehitusprojektid läbivad täiendava sisseostetava kvaliteedikontrolli, millega tagatakse projekteeritud süsteemide töökindlus ja kvaliteet.

Kui teid huvitab konkreetse ehitusprojekti lahendamise maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine ja Hinnakiri.