Rajatiste projekteerimine

Osaline valik meiepoolt tehtud töid

140517 Vee ja  kanalisatsiooni välistrasside projekteerimine

ASUKOHT: Tartu linn, Tartumaa
EHITUSE LIIK: Uusehitis
AASTA: 2017
TEOSTATUD TÖÖD: Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine koos ehitusloa hankimisega

50416 Reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimine

ASUKOHT: Rapla, Väljataguse
EHITUSE LIIK: Rekonstrueerimine
AASTA: 2016
TEOSTATUD TÖÖD: Kanalisatsioonisüsteemi ja omapuhasti projekteerimine koos ehitusteatise hankimisega

Asendiplaan

30416 Sademevee ülepumpla projekteerimine

ASUKOHT: Tallinn, Vanalinn
EHITUSE LIIK: Uusehitis
AASTA: 2016
TEOSTATUD TÖÖD: Sademevee ülepumpla ja vertikaalplaneerimise projekteerimine koos Tallinna vee kooskõlastusega

Projekti asendiplaan

010216 Tuletõrje veevõtukoha projekteerimine

ASUKOHT: Rapla, Jõeääre
EHITUSE LIIK: Uusehitis
AASTA: 2016
TEOSTATUD TÖÖD: Veevarustuse ja vertikaalplaneerimise projekteerimine koos ehitusloa hankimisega