Ülevaade

Oleme 2016. aastal Eesti kaptialil alustanud ettevõte. Meie põhitegevusalaks on projekteerimine.

Meie missiooniks on pakkuda kvaliteetset ehitusliku projekteerimise ja konsultatsiooniteenust kõikidele ehitusprojektide osadele kompaktselt ühest ettevõttest. Pakume ehitusprojekte ühes või mitmes järgmises staadiumis: eelprojekt, põhiprojekt või tööprojekt. Samuti tegeleme eskiisprojektide ja tootejooniste valmistamisega.

Projektid32 OÜ omab arvestatavat koostööpartnerite võrgustikku. Seetõttu oleme võimelised pakkuma projektijuhtimist ja ehitusprojekteerimist koos insenertehniliste konsultatsioonidega kõigis peamistes ehitusprojekteerimise valdkondades. Meie põhitegevusaladeks on arhitektuurne projekteerimine, konstruktsioonide projekteerimine, vee ja kanalisatsiooni projekteerimine, küttesüsteemide projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine, energiamärgised ning detailplaneeringute koostamine koos vastava alade konsultatsioonidega. Lisaks on meie kaudu võimalik tellida tugev- ja nõrkvoolu ning automaatika ehitusprojekte.

Kõik projektid ja projektiosad kontrollitakse vastavaid kutsetunnistusi omavate pädevate isikute poolt.

Oma tegevustes lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • Rahulolev klient on meie esmane ülesanne ja parim reklaam.
  • Projekteerimine läbi pideva kliendi nõustamise ja mitmete alternatiivsete lahenduste kaalumise tagab kvaliteetse ning optimaalseima lõpptulemuse.
  • Pädevad erialaspetsialistid teevad väärtuslikuks ka ettevõtte. Võtmeisikute motiveerimiseks on neile ettenähtud osalus ettevõttes ja tasu tulenevalt müügitulemustest.
  • Konkurentsivõimeliste hindade kujundamisel arvestame tegelike töötundide arvuga.

Täpsemat infot vaata vastavate põhimenüüde alt.

2017 aastal alustas Projektid32 OÜ lisaks põhitegevusalale veoteenuse ja tõsteteenuse osutamisega. Tõsteteenuse, veoteenuse ja kraana rendi (hüdrokraana) kohta loe täpsemalt www.vedu32.ee. Peamiseks tegevuskohaks veo- ja tõsteteenuse osutamisel on Raplamaa.

Meeldivat koostööd soovides!

Projektid32 OÜ meeskond