Projekteerimine ja KKK

Kui palju maksab ehitusprojekt üksikelamule?

Indikatiivset hinnakirja keskmiste suurustega elamutele väljapool Tartut ja Tallinnat vaata projekteerimise hinnakirja alt. Tallinnas, Tartus ja nende lähiümbruses hinnad 5-15% kõrgemad.

Mis info on meile vajalik hinnapakkumise tegemiseks?

Hinnapakkumise tegemiseks on vajalik korrektne lähteülesanne.

Lähteülesande puudumisel:

  • Kirjeldada tööde mahtusid ja ehitise suurust
  • Olemasolu korral esita loodavast hoonest/rajatisest mõõtmetega põhiplaanide eskiis, näidised olemasolevatest lahendustest või nende osadest, olemasolevad joonised jms.
  • Soovitavad ehitusprojektide osad ja nende staadiumi
  • Eeldatavad tähtajad
  • Objekti asukoht
  • Kohaliku omavalitsuse väljastatud projekteerimistingimused
  • Võrguvaldajate tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks
  • Eritingimused, millele peab projekt või lahendus vastama
  • Muu teie meelest oluline info

Projekteerimine minimaalseimas mahus? Arhitektuurne eelprojekt? millised tööd sisalduvad?

Eelprojekt (EP) koos kooskõlastuste ja ehitusloa/ehitusteatise hankimisega on hinnaga alates 1300€+KM.

Arvestatud on ühe põhilahendusega (erinevates variatsioonides). Ei sisalda täiendavaid töid ja kulutusi nagu geoalus, dendroloogilne hinnang, geoloogilised uuringud, riigilõivud, energiamärgis, perspektiivvaated, lisa põhilahendused jms.

Sisaldab asendi-, korruste- ning vundamendiplaane, 4x vaated, 1x lõige. Teenust pakume komplektis perspektiivvaadetega. Seletuskirjas on üldsõnaliselt ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus kirjeldatud asendiplaaniline-, arhitektuurne, konstruktiivne,- veevarustus- ja kanalisatsioon-, kütte- ja ventilatsioon- ning tuleohutuse osa.

Milleks on vaja hoonest 3D visualiseeringut ehk perspektiivvaateid?

Projekteerimine on tehniliselt toimiva, keskkonda sobiva ja visuaalselt ilusa ehitise kavandamine. 3D visualiseering aitab luua täieliku ettekujutuse hoone välisilmest. Kindlasti soovitame. Praktika on näidanud, et just läbi 3D visualiseeringu saavutatakse parim visuaalne ja klienti lõpuni rahuldav tulemus.

Miks just sellised hinnad?

Projekteerimine on töömahukas ja seega arvestatava kulukusega ettevõtmine. Enamjäolt tähendab ühe hoone projekteerimine paljude inimeste tööle rakendamist mitmeteks kuudeks. Näiteks projekteerimine põhiprojekti staadiumis koos kõigi eriosadega tähendab kuni ca 10 inimese kaasamist, lisaks kasutatavate tarkvaralitsentside maksumused ulatuvad kümnetesse tuhandetesse. Kõik need ja paljud muud kulud on vaja ära katta.

Hindade kujundamisel arvestame eelkõige tööle kulutatavate töötundide hulgaga. Kui teile tundub, et meie pakkumine on põhjendamatult kõrge, siis oleme alati valmis läbirääkimisteks ja leiame omavahelises koostöös säästmisvõimalusi.

Indikatiivseid tööde maksumusi vaata täpsemalt menüüst hinnakiri. Kui konkreetne ehitusprojekt või projekteerimine vajab lahendamist ja teid huvitab selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine.