Peaprojekteerimine ja projektijuhtimine

Koostöös koostööpartneritega pakume kõikide ehitusprojekti osade lahendamist ehk peaprojekteerimist. Seisame hea selle eest, et projekteerimine arvestaks maksimaalselt tellija huvide ning soovidega. Hoolitseme, et eelprojekt, põhiprojekt või tööprojekt sisaldaks tehniliselt optimaalseimaid lahendusi.

Projekteerimise faasis mõistlike valikute ja otsuste langetamiseks on vajalik tehniline erialane pädevus, millest tihti tavatellijal või teise valdkonna esindajal jääb puudu – siin tuleb mängu projektijuhtimine.

Projektijuhtimine on oma põhiolemuselt oskus projekteerimine korraldada selliselt, et projekti ressursse kasutataks kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal ja tõhusamal viisil. Tegemist on ehituslikus projekteerimises väga olulise osaga, mis peab garanteerima, et:

  • kogu projekteerimine kui protsess oleks läbitud selliset, mis tagab ehitis toimimise ühtse funktsionaalse tervikuna
  • erinevates projektiosades puuduksid vastuolud
  • tööd valmiksid õigeaegselt
  • projekteerimine nõuaks väikseimaid võimalikke rahalisi kulutusi.

Kui projekteerimine vajab teostamist ja teid huvitab konkreetse projekti lahendamise maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine ja Hinnakiri.