LEADER-projektitoetusest

2017 aastal sai Projektid32 OÜ PRIA-lt positiivse otsuse Leader-meetme raames antav projektitoetus määramise osas (MAK 2014-2020 meede 19.2). Projekti abikõlbulik maksumus ilma käibemaksuta oli 15000 € ja sellest toetuse summa 8719,2 €. Projekti raames soetati erialatööks vajalikud tarkvara litsentsid ja riistvaralised vahendid.

Leader logo horisontaalne