Kvaliteedi tagamine

Projekteerimine nõuab kvaliteeti. Uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse järgi nõuab arhitektuurne projekteerimine alates 31.12.2016 vastutavalt spetsialistilt kutsetunnistuse olemasolu. Alates 31.12.2017 peavad toimuma küttesüsteemide projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine, vee ja kanalisatsiooni projekteerimine ja konstruktsioonide projekteerimine kutsetunnistust omavate pädevate isikute juhtimisel. Vastame seadustes esitatud nõuetele.

Rakendame omapoolt teostatud ehitusprojektidele täiendavat kvaliteedikontrolli pädevate isikute poolt, kus kõik ehitusprojektid ja projektiosad kontrollitakse vastavaid kutsetunnistusi omavate isikute poolt. Viimast tehakse ka sisuliselt, mitte ainult formaalselt.

Oma töös kasutame kvaliteetseid ja kaasaegseid litsentseeritud kui ka vabavaralisi tarkvara lahendusi. Omame erialast vastutuskindlustust.

Oma tegevuses oleme pigem orienteeritud kvaliteedile, kui kvantiteedile.

Kui projekteerimine või ehitusprojekt vajab lahendamist ja teid huvitab selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine ja Hinnakiri.