Insenertehnilised arvutused, konsultatsioonid

Konsultatsioonid

Vajad erialast nõu? – võta ühendust, leiame lahenduse.

Soojustehnilised arvutused

Teostame nii homogeensete kui ka mittehomogeensete konstruktsioonidega piirete soojusjuhtivuse arvutusi. Arvutame konstruktsioonile vastavaid tegelikke joonkülmasildade väärtuseid.

Niiskustehnilised arvutused

Teostame nii homogeensete kui ka mittehomogeensete konstruktsioonidega piirete niiskustehnilisi arvutusi. Kontrollime niiskuse väljakondenseerumist kui ka väljakuivamist. Pakume lahendusi.

Tugevusarvutused

Teostame tugevus- ja stabiilsusarvutusi, elementide dimensioneerimist, sõlmede lahendamist ja koostame töö- või tootejooniseid.

Hüdrotehnilised ja aerodünaamilised arvutused

Teostame kavitatsiooni arvutusi, pumpade ja ventilaatorite valimisi, töörežiimide määramist, mitme pumba/ventilaatori liittööseisundite lahendamist, torustike dimensioneerimist, müra arvutusi jms.

Tasuvusanalüüsid

Teostame lihttasuvusaja, nüüdisväärtuse ja IRR analüüse.

Ja palju muud…

Kui teid huvitab konkreetse projekti lahendamise maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine ja Hinnakiri.