Detailplaneeringute koostamine

Tegeleme kõigi ehitusprojekti osade projekteerimisega, sealjuures meie teenuste valikus on ka detailplaneeringute koostamine. Hangime kooskõlastused ja teeme vajalikud menetlustoimingud kuni detailplaneeringu kehtestamiseni. Arvestame erinevate osapoolte huvide, kehtivate õigusaktide, üldtunnustatud planeerimispõhimõtete ja perspektiivsete tehnovõrkudega.

Kui projekteerimine või ehitusprojekt vajab lahendamist ja teid huvitab selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine ja Hinnakiri.