Arhitektuurne projekteerimine

Tegeleme peatöövõtu korras kõigi ehitusprojekti osade projekteerimisega, sealhulgas ka arhitektuursete ehitusprojektide koostamisega.

Projekteerime eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte. Viimast koostöös ehitajaga.

Hangime ehitusload ja kooskõlastused. Projekteerime madal- ja liginullenergiahooneid, sealjuures arvestame, et madal- ja liginullenergiahoonete projekteerimine nõuab vastavate energiatõhusate lahenduste rakendamist, mitte lihtsalt energiamärgiseid.

Kaardistame tellija soovid, arvestame energiatõhususe, perspektiivsete tehnosüsteemide, päikese geomeetria, päevavalguse tagamise, tuulte ja üldtunnustatud planeerimispõhimõtetega. Teostame vastavad arvutused. Vajadusel teostame tasuvusarvutused ja koostame ehitusmahtude loetelu koos taotluseelarvega.

Kui projekteerimine vajab teostamist või ehitusprojekt lahendamist ja teid huvitab selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine ja Hinnakiri.