140517 Lasteaia projekteerimine

ASUKOHT: L.Puusepa tn 10, Tartu linn
EHITUSE LIIK: Rekonstrueerimine, lasteaia hoone
AASTA: 2017
TEOSTATUD TÖÖD: Asendiplaani-, arhitektuuri-, tuleohutuse-, konstruktsiooni-, energiatõhususe-, sisekujunduse-, veevarustuse-ja kanalisatsiooni, kütte-ja ventilatsiooni, tugev,-nõrkvoolu ja automaatika osade projekteerimine koos ehitusloa hankimisega, uuringud, ehitusmaksumuse ja mahtude arvutused.
EHITISEALUNE PIND: 1900 m2
SULETUD NETOPIND: 2600 m2
GABARIITMÕÕTMED: 63,8×51,5×7,82 m

Ehitusprojekti kirjeldus:

Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon
Olemasolev hoone on 2-korruseline rühmaruumide ja 1-korruselise olmeblokiga nn. U-tähe kujuline lasteaed. Lasteaia rühmaruumid paiknevad ida ja lääne suundadel ja olmeblokk koos kabinettide ja köögiosaga põhjasuunas. Hoone fassaadilahendus on kaasaegne ning oma olemuselt lihtne ja moodustab ühtse terviku.
Hoone välisilmet hakkab iseloomustama hallikates toonides kõrgsurvelaminaatplaatide pind koos kollaste aktsentmotiividega seintel. Aktsentmotiivideks on valitud väikelastele äratundmisrõõmu pakkuvad kujutised (jalutavad lapsed, seebimulle puhuv laps, päike). Lisaks on hoone lõunafassaadile kujutatud kollased numbrid ühest kümneni, mis on abiks lastele numbrite õppimisel. Varikatuste osas on kasutatud samuti kollaseid toone ja perforeeritud kõrgsurvelaminaatplaate. Augud plaatides kannavad justkui edasi ideed seebimullidest hoone fassaadiplaatidelt.
Aknad ja uksed on kollased. Aktsenti andev kollane värv on tuletatud lasteaia hoovialal paiknevatelt atraktsioonidelt, et rekonstrueeritav hoone sulanduks koheselt olemasolevasse keskkonda. Hoone põhimahus kasutatav neutraalse hallika tooni valik tuleneb lisaks arhitektuursele eelistusele ka otseselt vajadusest hajutada ühtseks tervikuks olemasolevad hallides toonides evakuatsioonitrepid, päikesevarjestamiseks vajalikud lamellid ning projekteeritud ventilatsioonisüsteem hoone katusel. Samuti on hallis tooni kavandatud nii parapeti- kui aknaplekid ja sokkel. Sokkel kaetakse tsementkiudplaatidega.
Ruumiplaneeringus on jälgitud, et erineva kasutusotstarbega ruumid oleksid üksteisest eraldatud vähendamaks ekspluatatsioonis häirivate mõjude esiletõusu. Hoone plaaniline lahendus tuleneb otseselt olemasolevast olukorrast, hoone kujust ja tellija soovidest.
Energiatõhusus ja sisekliima
Lasteaia hoone välispiirded on lahendatud vastavalt kehtivatele energiatõhususnõuetele. Energiatõhusususe tagamiseks tuleb välisseintel kasutada piisava paksusega soojustuskihti ja valida nõuetekohased avatäited.
Ülekuumenemise vältimiseks on eelistatud passiivseid ja kaasaegseid energiatõhusaid lahendusi – hoone fassaadidele on kavandatud päikesevarjestus, aknad on valitud madala g (SF) väärtustega ja üleliigne soojus akumuleerub massiivsetesse betoonkonstruktsioonidesse. Aktiivne jahutussüsteem on planeeritud ainult ventilatsioonisüsteemi keskseadmetesse. Täiendavalt kasutada ruumi pool sees aknakatteid (statsionaarsed kardinad ja rulood) loomuliku valgushulga reguleerimiseks.
Hoonesse on projekteeritud soojustagastusega VAV ventilatsioonisüsteem, kogu hoone täisautomaatika jälgimise- ja seadistamise lahendused (vesi, küte ja ventilatsioon). Hoones on keskküte kaugkütte baasil.