Koostööpartnerile-tööotsijale

Otsime töötajaid

Kui sind iseloomustab rõõmsameelsus, sul on oskused ja teadmised iseseisvaks projekteerimistööks arhitektuuri, konstruktsiooni, kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ning veevarustuse ja kanalisatsiooni alal, projekteerimine on sinu jaoks meeldiv töö, soovid tööle vastavat õiglast tasu ja osalust ettevõttest, siis oled oodatud meie kollektiiviga liituma, saates CV ja sooviavalduse ettevõtte e-maili aadressile. Pakume tööks vajalikke vahendeid, karjäärivõimalust arenevas ettevõttes, motiveerivat tasustamissüsteemi ja vabalt valitud tööaega- ja kohta.

Tasustamine

Palgakorralduse eesmärgiks on tagada töötajatele motiveeriv tasustamissüsteem, kuna ettevõtte väärtus on otseses seoses ettevõtte töötajaskonna kvaliteediga. Antud projekteerimisettevõtet iseloomustab asjaolu, et valdav enamus teenitud tulust jääb töötajatele endile, sealjuures teatud aja möödudes tehakse töötajatest osanikud. Selliselt püütakse ettevõttesse koondada motiveeritud ja omal alal pädevad inimesed.

Garanteeritud on minimaalne igakuine palk + tulemustasud.