305018 RMK Kalakasvatuse hoonetekompleksi ja tehnorajatiste projekteerimine

 

ASUKOHT: Kalakasvatuse, Lavi küla, Vinni vald
EHITUSE LIIK: Kaks uusehitust ja üks rekonstrueerimine
AASTA: 2018
TEOSTATUD TÖÖD: Asendiplaani-, arhitektuuri-, tuleohutuse-, konstruktsiooni-, energiatõhususe-, sisekujunduse-, veevarustuse-ja kanalisatsiooni, kütte-ja ventilatsiooni, tugev,-nõrkvoolu ja automaatika osade projekteerimine koos ehitusloa hankimisega, uuringud, ehitusmaksumuse ja mahtude arvutused.
EHITISEALUNE PIND:
SULETUD NETOPIND:
GABARIITMÕÕTMED:

Ehitusprojekti kirjeldus:

Käesoleva objekti ehitusprojektidega sai terviklikult lahendatud kalakasvatuse karantiinihoone ja sellega seotud hoonevälised tehnosüsteemid sh. puhastusprotsessid.

Põhihoone arhitektuuri üldkontseptsioon
Planeeritav hoone projekteerimisel oli soov luua arhitektuurselt väljapaistev kuid samal ajal ajas püsiv ning lihtne maht. Hoone on üpris lihtsa ristkülikulise põhiplaaniga. Hoone lääneküljel uste kohal on eenduv varikatus. Hoone iseloomulikumaks elemendiks on fassaadi katva valtsplekkprofiili ja püstlaudise kooskõla. Vertikaalsed suunad lisavad fassaadile dünaamikat ning valtsplekk tekitab huvitava varjudemängu. Hoone on justkui ümbritsetud kookoniga, mis siis osaliselt on üles painutatud. Materjalide valikul oli tähtis luua üpris silmapaistmatu fassaadiga hoone. Seepärast on valtsplekkprofiil tumehall, ning püstlaudis helepruun, mis sulandub hästi ümbritsevasse keskkonda.Ruumiplaneeringu koha pealt sai jälgitud tehnoloogilises projektis ette antud kriteeriumeid. Samuti on selle järgi projekteeritud liikumisloogika. Hoone piirded on lahendatud vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ning vastavalt tehnoloogilises projektis toodud kriteeriumitele.
Energiatõhusus ja sisekliima
Sisekliima on tagatud optimaalsete tehnosüsteemide valikuga.