070416 abihoone-elamu projekteerimine

ASUKOHT: Aaviku, Rae vald, Harjumaa
EHITUSE LIIK: Rekonstrueerimine, Remonditöökoda-elamu
AASTA: 2017
TEOSTATUD TÖÖD: Arhitektuurne projekteerimine, ehitusloa hankimine ja energiamärgise väljastamine
EHITISEALUNE PIND: 151 m2
SULETUD NETOPIND: 170 m2
GABARIITMÕÕTMED: 17,6×9,2×7,6 m

Ehitusprojekti kirjeldus:

Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon
Tegemist on lihtsa ristkülikukujulise kahekorruselise tellishoonega. Rekonstrueeritava sepikoja mahuline lahendus suures osas säilib. Ehitustööde käigus lisandub hoone peaukse esine tuulekoda ja katusekorrusele rajatakse kaks vintskappi. Hoone kahekaldeline viilkatus soojustatakse ja asendatakse katusekivid. Tellistest fassaad soojustatkse täiendavalt ja fassaadikatteks on projekteeritud horisonaalne puitlaudis.
Enamus antud projektiga seotud arhitektuursetest ideedest lähtuvad tellija poolt soovitud ruumiprogrammist ja materjalikasutusest.
Kinnistu sissesõiduteelt tulijatele avaneb vaade rekonstrueeritava hoone põhjapoolsele küljele, kus paiknevad ka hoone peasissepääsud.
Hoone kaetakse beežika horisontaallaudisega. Kõik ülejäänud fassaadidetailid (piirdeliistud, nurgaliistud, tuulekastid) on kavandatud pruuniks.
Ruumiplaneeringu väljatöötamisel on arvestatud, et erineva kasutusotstarbega ruumid oleksid üksteisest eraldatud vähendamaks ekspluatatsioonis häirivate mõjude esiletõusu. Hoone plaaniline lahendus tuleneb otseselt olemasoleva hoone kujust ja sealsetete ruumide väljakujunenud sihtotstarvetest ning samuti tellija soovidest.
Tulija siseneb majja läbi rajatava tuulekoja, kust toimub hargnemine garaaži- ja olmeruumidesse. Olmeblokis paiknevad köök/elutuba koos WC/pesuruumiga. Köögipoolelt viib trepp katusekorrusele, kuhu on projekteeritud kolm ruumi. Garaažiblokis paiknevad treipingi ja muude seadmetega tööruum ja garaaži/remondiruum. Garaažist pääseb hoone otsas paiknevasse abiruumi, kuhu on kavandatud tahkel küttel keskküttekatel ja kus on olemasolev trepp, mis viib katusekorrusele. Eraldi ruumina on WC.
Energiatõhusus ja sisekliima
Energiatõhusus on tagatud piisavate soojustuskihtide, optimaalse hoone üldplaneeringu ja mõistlike suurustega akende valimisega. Täiendavalt võib avada aknaid ruumide jahutamiseks ja liigsoojuse eemaldamiseks.
Hoone ruumid
I korrusele on planeeritud tuulekoda, garaaž, tööruum, abiruum, WC, köök/elutuba, wc/pesuruum, ja saun. Katusekorrusele on kavandatud üks tuba ja kaks ruumi.