Arhitektuurne
projekteerimine

Arhitektuurne projekteerimine: Hangime ehitusload ja kooskõlastused. Madal- ja liginullenergiahoonete projekteerimine. Ehitusprojekt järgmistes staadiumites, eelprojekt, põhiprojekt või tööprojekt.
LOE LISA

Konstruktsioonide projekteerimine

Konstruktsioonide projekteerimine: Teostame tugevus-ja stabiilsusarvutusi, elementide dimensioneerimist, sõlmede lahendamist. Koostame töö- ja tootejooniseid. Ehitusprojekt järgmistes staadiumites, eelprojekt, põhiprojekt või tööprojekt.
LOE LISA

Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine: Torustike, puhastite ja pumplate projekteerimine nii sees kui ka väljas. Ehitusprojekt järgmistes staadiumites, eelprojekt, põhiprojekt või tööprojekt. 
LOE LISA

Küttesüsteemide projekteerimine

Küttesüsteemide projekteerimine: Teostame vastavad arvutused, dimensioneerimised ja seadmete valikud. Ehitusprojekt järgmistes staadiumites, eelprojekt, põhiprojekt või tööprojekt.
LOE LISA

Ventilatsiooni 
projekteerimine

Ventilatsiooni projekteerimine: Teostame vastavad aerodünaamilised ja akustilised arvutused, dimensioneerimised ja seadmete valikud. Ehitusprojekt järgmistes staadiumites, eelprojekt, põhiprojekt või tööprojekt.
LOE LISA